10 de agosto de 2018

Proust a Catalunya

Proust a Catalunya. VV. AA. Editorial Arcadia, 2016
Edició de Xavier Pla 
Amb motiu de la fundació de la Associació Catalana d'Amics de Marcel Proust, alguns dels promotors, amb la col·laboració d'altres plumes directa o col·lateralment relacionades amb l'autor de À la recherche du temps perdu, amb l'assistència editorial d'Arcàdia, van publicar aquest Proust a Catalunya, un volum que intenta trobar la petxa del francès en l'art i la literatura catalanes.

El llibre està dividit en varis apartats: les experiències de lectura de Pere Gimferrer, Antoni Marí i Oriol Ponsatí Murlà; la recepció de la Recerca a la premsa de l'època; tres contribucions crítiques; les influències proustianes a l'obra de Villalonga, Rodoreda, Miquel Àngel Riera, Dalí, Fortuny i Gimferrer; y, finalment, tres articles dels traductors Lluís M. Todó, Josep M. Pinto i Valèria Gaillard.

No hay comentarios: